میدونید جمله ی “اوکی … بازم دست درد نکنه” به چه معنیه ؟ همون مودبانه ی “خاک تو سرت … بازم به هیچ دردی نخوردیه”! کسی به خدا گفت: اگر سرنوشت مرا تو نوشتى، پس چرا آرزو کنم؟ خدا گفت: شاید نوشته باشم هر چه آرزو کند!!! آرزویی کن.. گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه.! آرزویی کن شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد... در پشت حیاط عشق! یک جمله زیبا بود غفلت از محبت ها غصه آرد تنهایى !

پرداخت قبض جریمه

احتیاط کنید خاکی بودن آسفالت شدن را در پى دارد ! قبض جریمه تو ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوس بودم یارو میاد میگه : اینجا ایستگاه اتوبوسه ؟ پ ن پ باند فرودگاهه منتظرم هوا پیما فرود بیاد پرواز کنم !

قبض جریمه

ما پیغام دوستیمان را بادود به هم میرسانیم، نمیدانم آنسوتکه چوبی هست یانه، من این سوجنگلی رابه آتش کشیده ام... پرداخت قبض جریمه سلام ، اینجا غار اصحاب کهف ، تازه از خواب بیدار شدیم ! وی لاویو 4jok ...ماکسی میلیانوس !!!

پرداخت اینترنتی قبض جریمه

باز باران، با ترانه، می خورد بر بام خانه... خانه ام کو؟ خانه ات کو؟ آن دل دیوانه ات کو؟ روزهای کودکی کو؟ فصل خوب سادگی کو؟ یادت آید روزباران،گردش یک روز دیرین؟ پس چه شد دیگر،کجارفت؟ خاطرات خوب و رنگین، در پس آن کوی بن بست، در دل تو،آرزو هست؟ کودک خوشحال دیروز؟ غرق در غم های امروز، یاد باران رفته از یاد، آرزوها رفته برباد... استعلام و پرداخت قبض جریمه عشق یعنی پاک بودن در فساد / آب ماندن در دمای انجماد آرزویم اینست؛ دیدن اوج غرورت درصبح؛ و رسیدن به همه رویایت؛ من دعا خواهم کرد؛ روزهایت پر نور؛ شب تو مهتابی؛ دل تو صادق و صاف؛ رنگ باران باشد؛ و خدایی که همین نزدیکیست؛ در امانش باشی. کوچه های قدیمی را باریک می ساختند تا آدم ها به هم نزدیک شوند حتی در یک گذر. . . اکنون چقدر آواره ایم در این اتوبان سرد. باران بهانه بود که زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی.کاش نه کوچه انتهایی داشت نه باران بند می آمد

منبع: پرداخت قبض جریمه