تصادف کردم، طرف شاگرد از جلو تا عقب کلا مرخص شده. عکسشو به دوستم نشون دادم. میپرسه: تصادف کردی؟ پـَـــ نــه پـَـــ دادم صافکاری اینجوریش کرده که راحت تر بتونم بپیچم تو کوچه.

من خدا رو دارم کوله بارم بر دوش سفری می باید سفری بی همراه گم شدن تا ته تنهایی محض سازکم با من گفت: هر کجا لرزیدی از سفر ترسیدی تو بگو از ته دل (( من خدا را دارم)) منو سازم چندیست که فقط با اوییم...

وقتی همه درها به رویت بسته شد " آیت الکرسی " بخون.اگه میخوای به خواستت برسی 135 دفعه با صدای بلند بگو "یا فاطمه الزهرا(ص)"

من که بختم مثل پر زاغ سفیده …. ولی برا اطمینان و پشت گرمی … ؛ خواهر و مادر هر چی چمن بودبه هم پیوند میدم ؛ باشد که مقبول افتد … ( رویا پردازی های یه دختر دم بخت ) پرداخت قبض جریمه نباشی , دلم که هیچ … دنیا هم تنگ می شود …

آموزش روش های پرداخت قبض جریمه

نگاه تو سیب است و من نیوتنی بیچاره ، بی خواب از کشف جاذبه … پرداخت اینترنتی قبض جریمه دوستت خواهم داشت در سکوت … مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد …

نحوه پرداخت قبض جریمه

جالب است که انسانها دو چشم دارند ولی با یک چشم به دیگران می نگرند و جالب تر اینکه انسانها یک چهره دارند اما دورویی می کنند... روش پرداخت آنلاین قبض جریمه در اغوش خودم هستم، من خودم را در اغوش گرفته ام! نه چندان با لطافت و نه چندان با محبت اما وفادار وفادار...

مراحل پرداخت اینترنتی قبض جریمه

بزرگترین اقیانوس جهان "آرام " است پس آرام باش تا "بزرگ" باشی...!! پرداخت قبض جریمه توتنها دعای قشنگ منی مبادا کسی ازخدا بی خبر برای خودش آرزویت کند.

آنشرلی هم نشدیم که یکی ازمون بپرسه: انه! تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت؟؟؟؟

تو نیستی اما من برایت چای میریزم دیروز هم نبودی که برایت بلیط سینما گرفتم دوست داری بخند دوست داری گریه کن و یا دوست داری مثل آینه مبهوت باش مبهوت من و دنیای کوچکم دیگر چه فرق می کند؟باشی یا نباشی من با تو زندگی می کنم.

با دوستم طبقه سوم بودیم میپرسه آدم از اینجا بیوفته زمین، میمیره؟ پـَـــ نــه پـَـــ بیوفته زمین هوا میره، نمی دونی تا کجا میره …