می دانید اولین جمله ای که ما دراول دبستان یاد می گیریم چیه؟ بابا آب داد بابا نان داد می دانید اولین جمله ای که انگلیسها در اول دبستان یاد می گیرند چیه؟ من می توانم بخوانم و بنویسم.. می دانید اولین جمله ای که ژاپنیها در اول دبستان یاد می گیرند چیه؟.. من می توانم بدوم و این است که ما همیشه چشممون دنبال دست پدر است کار از ریشه خراب است

جهان سوم جاییست که اگه یه زن به شوهرش خیانت کنه سنگسارش می کنن اما اگه یه مرد به زنش خیانت کنه به زنش میگن بیشتر به شوهرت برس!! خرید شارژ رایتل بابام حسرت زمان باباش را میخورد منم حسرت زمان بابام اما اگه پسر من بخوادحسرت زمان منو بخوره همچین با پشت دست می زنم تو دهنش که نفهمه از کجا خورده!!


خرید اینترنتی شارژ رایتل از ایتور


هیچی بدتر از این نیست خسته بخوابی جلو تلوزیون ، ببینی کنترل گم شده و بخوای بلندشی دنبالش بگردی ... کارت شارژ رایتل زمانى که ما مدرسه مى رفتیم، یک نوع املاء بود به نام 'املاء پاتخته اى ' ، در نوع خودش عذابى بود براى کسى که پاى تخته مى رفت یه حسى داشت تو مایه هاى اعدام در ملاءعام.. و براى همکلاسى هاى تماشاچى چیزى بود مصداق تفریح سالم!!


خرید شارژ مستقیم رایتل


یه داماد داریم هر وقت که میاد خونمون سر شام و نهار بشقابشو میده مامانم میگه:” مامانم شما زحمتشو بکش ”اونم رودرواسی گیر میکنه همه گوشتارو خالی میکنه بشقابش. ما هم استخوان لیس میزنیم فک و فامیل سیاستمداره داریم؟ شارژ مستقیم رایتل بچه که بودم شناسنامه داداشم گم شد. الان دوازده سال میگذره ولی هیچکس نمیدونه. که شناسنامش و گرو گذاشتم تو کلوپ سر کوچه و یه سگا گرفتم!


کارت شارژ رایتل ارزان


غضنفر و با پسر همسایشون رو میبرن اعدام کنن میگن اخرین تقاضاتون چیه پسر همسایه میگه: خانوادمو ببینم به غضنفر میگن تو چی؟ میگه : نذارین پسر همسایه خانوادشو ببینه. شارژ رایتل ای کاش گل باغ بهارت بودم ، اندر قفس عشق کنارت بودم ، به هر سو که نظر میکردی ، من مردمک چشمت بودم

حکایت بعضی عشقها شبیه قصه نوح است(طرف ازترس طوفان میادسراغت بعضی شبیه قصه ابراهیم(بایدهمه چیزتوبراش قربانی کنی) بعضی شبیه قصه مسیح(آخرش به صلیب کشیده میشه) اما بیشتر عشقاشبیه قصه حضرت موسی هستن (یه کم که دورمیشی یه گوساله جاتومیگیره)