خـــــــدایــا ! خــودمونیما! ایــن ضــربه هایی که من مـــیخورم چند امــتــیازیه ؟!

کاکتوس ها نمی میرند ، از درون می گندند ، تیغ ، نشان زنده بودن نیست ، همانگونه که سرنیزه جلاد نماد جاودانگیش نیست ...

کارت شارژ رایتل

باخی بةهةشتم ، روخساری تؤیة ضاوم تامــةزرؤی دیداری تؤیة یـادی ثیرؤزت هـةر لـة دپـمایة تا أؤذی دوایـی کـؤتایی نایة معنی : باغ بهشت من ، رخسار توست دیدگانم مشتاق دیدار توست یاد متبرک تو مونس دل من است وتا روز بازپسین همراه اوست سایت کارت شارژ رایتل یادمان باشد ک قصه ى کودکمان رابایکى بودیکى نبود آغاز نکنیم، ازابتدابیاموزیمشان اگر یکى نباشددیگرى هم نیست..

کارت شارژ های رایتل

زندگى به من آموخت آدمها نه دروغ مى گویند نه زیر حرفشان مى زنند اگر چیزى مى گویند صرفا احساسشان در همان لحظه است نباید رویش حساب باز کرد… کارت شارژ فروشی رایتل دیشب بابام میگه برو از اینترنت لیست دارایی رو بگیر.میگم خوب پدر من باید سایت بدی .داری آدرسشو؟میگه آره.گفتم بده.با اعتماد به نفس فراوان گفت:www.com

سرویس فروش کارت شارژ رایتل ایتور

عشق رو نمیشه با یه شاخه گل مقایسه کرد ولی میشه عشق رو با یه شاخه گل اثبات کرد فروشگاه اینترنتی کارت شارژ رایتل هر چیزی زیادیش دل رو میزنه ، زیاد دوستت داشتم … هروقت حرف دلمو زدم ، دلتو زدم !

شارژ های ارزان رایتل

دنیا خسارت دیده ی قحطی است ! فکر میکنم این بار تو باید بیایی تا باران ببارد... کارت شارژ رایتل تمام عمر اگر در بیابان سرگردان شوی …. به که یک شب محتاج نا مردان شوی

داشتن یه حامی شیرین ترین چیز تو زندگی آدمه چه زن باشه چه مرد.....!

زیادی" عاشق نشو ... "زیادی " اعتماد نکن ... چون همون "زیادی" بعدا "زیادی" داغونت میکنه ..