پرداخت قبض جریمه بانک ملی

فاصله دورت نمی کند ، در خوب ترین جای جهان جای داری !
جایی که دست هیچکس به تو نمی رسد ! دلم …
پرداخت قبض جریمه با استفاده از سایت ایتور

سرویس پرداخت قبض جریمه ایتور
مراباخیالت تنهابذار,
خیالت اصلابه تونرفته است...مهربان نیست
آزارم میدهد
دلم خودت را فقط خودت رامیخواهد......

پرداخت اینترنتی قبض جریمه
فراموش کردن کسی که دوسش داری

مثل بیاد آوردن کسیه که اصلا نمیشناسیش

" غــیـرمـمـکـــنـه "

#واقعیت
#Pesare_roya_nevis
پرداخت قبض جریمه از طریق ایتور